Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente heeft veel wegen, riolen, lantaarnpalen, speeltuinen en gebouwen. Dit zijn kapitaalgoederen.
De gemeente zorgt voor het onderhoud van kapitaalgoederen, dit is belangrijk om prettig en veilig te kunnen leven in de gemeente. Voor een goede kwaliteit van kapitaalgoederen is het nodig om deze goed te onderhouden en op tijd te vervangen.
De kwaliteit, kosten en planning van kapitaalgoederen staan beschreven in een beheerplan.