Balans met toelichting

Hieronder vindt u de volgende onderdelen:

  • de balans
  • de toelichting op de balans
  • de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.