Bedrijfsvoering

We willen onze dienstverlening blijven ontwikkelen. Daarom moeten we doorlopend aandacht besteden aan de bedrijfsvoering, de organisatie van de gemeente. In deze paragraaf gaan wij in op ons beleid rond de bedrijfsvoering en de maatregelen die we hebben getroffen in 2017 om de bedrijfsvoering bij de tijd te houden.