Overzicht baten en lasten

Hier gaan we in op de volgende onderdelen:

  • het overzicht van baten en lasten
  • de toelichting op de baten en lasten (verschillenanalyse begroting - rekening)
  • Wet normering Topinkomens
  • begrotingsrechtmatigheid