Financiering

Op grond van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) moeten we een paragraaf financiering opstellen. In deze paragraaf staat hoe wij de risico’s beheersen van het geld dat we uitlenen en lenen. De risico’s die we moeten beheersen zijn koersrisico’s en renterisico’s.